Previous Next
Προφίλ

Γεννήθηκα στον Κοκκινοπηλό Λάρισας το 1966. Αποφοίτησα από το 4ο Λύκειο Κατερίνης τον Ιούνιο του 1984 με βαθμό «Άριστα» και το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς εισήχθησα, μετά από εξετάσεις, στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. από το οποίο αποφοίτησα το 1990 με βαθμό «λίαν καλώς» (7, επτά).

Έλαβα άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Ιατρικό Σύλλογο Πιερίας το 1990 και εκπλήρωσα την υπηρεσία υπαίθρου στο αγροτικό Ιατρείο Αμπελακίων στο Κέντρο Υγείας Γόνων του νομού Λάρισας (1990-1992).

Εκπαιδεύτηκα στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Περιφερικού Νοσοκομείου Λάρισας (1992-1995) και στη Γ΄ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ., στο Ιπποκράτειο Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης (1996-1999). Τον Απρίλιο του 1999 απέκτησα μετά από εξετάσεις τον τίτλο της Ειδικής Παιδιάτρου.

Εκπαιδεύτηκα στην Α΄ Νεογνολογική Κλινική του Α.Π.Θ., στο Ιπποκράτειο Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης σε θέση εξειδίκευσης (1999-2001) και τον Νοέμβριο του 2001 απέκτησα, μετά από εξετάσεις, τον τίτλο της Νεογνολόγου.

Τον Απρίλιο του 2004 αναγορεύτηκα Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ με βαθμό «άριστα» και με θέμα διδακτορικής διατριβής «Εφαρμογή υψίσυχνου αερισμού με ταλαντώσεις στην αντιμετώπιση της αναπνευστικής δυσχέρειας των νεογνών».

Διορίστηκα μετά από εκλογή, το Σεπτέμβριο 2005 σε θέση Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Νεογνολογία» (ΦΕΚ 228/13-9-2005) και εντάχθηκα στη Β΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Α.Π.Θ στο Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση του Τομέα Υγείας του παιδιού. Τον Σεπτέμβριο του 2010 διορίστηκα μετά από εκλογή, Επίκουρη Καθηγήτρια Νεογνολογίας (ΦΕΚ 814/31-8-2010 τ. Γ’). Τον 2015 μονιμοποιήθηκα μετά από εκλογή στη θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας Νεογνολογίας (ΦΕΚ 61/11-2-15 τ.Γ). Τον Ιούνιο του 2016 εκλέχτηκα ομόφωνα από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στον Τομέα Υγείας Παιδιού, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, θέση στην οποία υπηρετώ μέχρι και σήμερα.

Μετεκπαιδεύτηκα στη Μεγάλη Βρετανία ως Honorary Clinical Fellow στη Νεογνολογική κλινική του King’s College Hospital υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Anne Greenough για 6 μήνες (Αύγουστος 2008-Ιανουάριος 2009). Κατά την παραμονή μου στην Μ. Βρετανία, εκτός από το καθαρά κλινικό έργο της εντατικής παρακολούθησης νεογνών, ασχολήθηκα με τη μελέτη της πνευμονικής λειτουργίας των νεογνών με αναπνευστική δυσχέρεια καθώς και με νέες τεχνικές μηχανικού αερισμού.

Κλινικό έργο

Έχω πολυετές κλινικό έργο (συνολικά 16 χρόνια). Μετά την απόκτηση της εξειδίκευσης άσκησα κλινικό έργο για 3 χρόνια στην Α΄ Νεογνολογική Κλινική του Α.Π.Θ., (2001-2004), και για 1 χρόνο (2004-2005) στη Β΄ Νεογνολογική κλινική του Α.Π.Θ. με την ιδιότητα της άμισθης επιστημονικής συνεργάτιδας. Από τον διορισμό μου στη θέση Λέκτορα (Σεπτέμβριος 2005) μέχρι και σήμερα ασχολήθηκα αποκλειστικά με τη Νεογνολογία, ασκώντας κλινικό έργο και συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητες και τις εφημερίες της κλινικής. Ασχολούμαι τη φροντίδα των βαρέως πασχόντων νεογνών και ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων του νεογνού, χρησιμοποιώντας συμβατικούς και σύγχρονους τρόπους μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, είμαι εξοικειωμένη με τη χρήση υψίσυχνου αερισμού με ή χωρίς χορήγηση εισπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου, την επίβλεψη ή και παρέμβαση σε τοκετούς υψηλού κινδύνου και έχω την αποκλειστική ευθύνη των Εξωτερικών ιατρείων τη κλινικής όπου παρακολουθείται τακτικά η νευροαναπτυξιακή έκβαση όλων των νεογνών υψηλού κινδύνου που νοσηλεύτηκαν στην κλινική.

Διδακτικό έργο

Επιπλέον έχω πολυετή διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο

Προπτυχιακά μαθήματα

  • Μαθήματα Νεογνολογίας στους 5/ετείς και 6/ετείς φοιτητές της της Δ΄ Παιδιατρικής κλινικής κατά την άσκηση των αντιστοίχων διμήνων και στην προσέλευση τους στην Νεογνολογική κλινική
  • Στο επιλεγόμενο μάθημα στους φοιτητές Ι’ Εξαμήνου «Εντατική Νοσηλεία Νεογνών» (Νεογνικές κακώσεις, Νεογνικός ίκτερος).
  • Στο επιλεγόμενο μάθημα στους φοιτητές Ι’ Εξαμήνου «Συμβουλευτική Γενετική» (Συγγενείς δυσπλασίες).
  • Σε αλλοδαπούς φοιτητές μαθήματα νεογνολογίας στο θάλαμο, στα πλαίσια του προγράμματος ‘HELMSIC’ και “ERASMUS”
  • Δημιουργία εικονικού ασθενούς με Παρατεινόμενη υπερχολερυθριναιμία, (Persistent Hyperbilirubinemia) συμμετέχοντας στο καινοτόμο πρόγραμμα για ψηφιακούς εικονικούς ασθενείς της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. «ΑΡΙΑΔΝΗ» για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Τίτλος του προγράμματος: «Δημιουργία ψηφιακών εικονικών ασθενών για την ηλεκτρονική εκπαίδευση των φοιτητών στα κλινικά μαθήματα  του β΄κύκλου σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ».

Μεταπτυχιακά μαθήματα

Ι. Σε γιατρούς

  • Μεταπτυχιακό μάθημα «Συγγενείς λοιμώξεις»
  • Μεταπτυχιακό μάθημα «Θερμορύθμιση νεογνού»
  • Καθημερινή εκπαίδευση επί κλίνης ή στην αίθουσα, με βάση το πρόγραμμα της κλινικής για τους ειδικευόμενους παιδιάτρους, στο υποχρεωτικό τους εξάμηνο στη νεογνολογία και κατά τη διάρκεια της εφημερίας και συμμετοχή στην οργάνωση των μαθημάτων τους
  • Συνεχής εκπαίδευση των εξειδικευομένων στη νεογνολογία. Υπεύθυνη στην οργάνωση των μαθημάτων εκπαίδευσής τους στις βασικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης τους στη Νεογνολογία τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των εξειδικευομένων ανά δίμηνο που διεξάγονται στο τμήμα μας αλλά και για την τελική αξιολόγησή και βαθμολόγησή τους.

Συμμετοχή σε επιτροπές διδακτορικών διατριβών

Συμμετείχα ως μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 5 διδακτορικές διατριβές και στην επταμελή εξεταστική επιτροπή σε 2 διατριβές.

Μέλος Συντακτικών Επιτροπών Επιστημονικών Εκδόσεων και άλλων Επιστημονικών Επιτροπών

Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία

Συμμετοχή σε Επιστημονικές-Ιατρικές εταιρείες

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Ελληνική Περιγεννητική Εταιρεία, Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία

Επιτροπές της Σχολής

1. Εκλεγμένο μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ιατρικού Τμήματος ως εκπρόσωπος των Λεκτόρων για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

2. Εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελάδος για τα Ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012

Κριτής σε Διεθνή Περιοδικά

Έχω κληθεί ως κριτής εργασιών σε 7 Διεθνή περιοδικά

PEDIATRICS-ISSN 1098-4275, ACTA PAEDIATRICA-ISSN 1651-2227, ITALIAN JOURNAL OF PEDIATRICS-ISSN 1824-7288, SPRINGER PLUS (OPEN ACCESS JOURNAL)-ISSN 2193-1801OMICS PUBLISHING GROUP/ACR. Journal of Allergy & Therapy-ISSN 2155-6121, HIPPOKRATIA-ISSN 1108-4189

Και σε 1 Ελληνικό Περιοδικό –Ελληνική Ιατρική

Ερευνητικό – Συγγραφικό έργο

Στην επιστημονική μου δραστηριότητα περιλαμβάνονται 288 επιστημονικές εργασίες Οι δημοσιευμένες εργασίες είναι 80 εκ των οποίων οι 46 είναι διεθνείς και οι 34 Ελληνικές.

Η επιπλέον ερευνητική μου δραστηριότητα περιλαμβάνει:

  • 53 περιλήψεις σε Διεθνή περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο PUBMED, 40 περιλήψεις σε πρακτικά Διεθνών συνεδρίων με κριτές, 7 ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια που δε δημοσιεύτηκαν, 17 περιλήψεις σε Ελληνικά Περιοδικά 85 περιλήψεις σε πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων, 16 ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια που δε δημοσιεύτηκαν, 1 κεφάλαιο σε Διεθνές βιβλίο, 12 κεφάλαια σε Ελληνικά διδακτικά βιβλία και βοηθήματα

Συμμετείχα συνολικά σε 5 Πολυκεντρικά, Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα. Παρακολούθησα συνολικά 35 Διεθνή Συνέδρια από τα οποία στα 20 συμμετείχα με ανακοινώσεις και 85 Ελληνικά Συνέδρια από τα οποία στα 27 συμμετείχε με ανακοινώσεις. Έχω πραγματοποιήσει 21 εισηγήσεις σε Ελληνικές στρογγυλές τράπεζες-ημερίδες-συμπόσια και ήμουν προσκεκλημένη ομιλήτρια σε 3 Διεθνή Συνέδρια. Παρακολούθησα 4 Διεθνή Workshops, 2 Διεθνή courses, 2  Διεθνή κλινικά σεμινάρια και 5 Ελληνικά κλινικά σεμινάρια.

Με τιμή
Π. Καραγιάννη